An tAcht um Thionscail na Gaeltachta (Leasú) 1968.


Uimhir 30 de 1968.


AN tACHT UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA (LEASÚ), 1968


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA, 1957 AGUS 1965. [23 Iúil, 1968.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—