An tAcht um Tionscail na Gaeltachta, 1957.


Uimhir 29 de 1957.


AN tACHT UM THIONSCAIL NA GAELTACHTA, 1957.


ACHT DO DHÉANAMH SOCRUITHE BHREISE AGUS FEABHSAITHE CHUN NA TIONSCAIL TUAITHE ATÁ ANOIS Á RIARADH AG ROINN NA GAELTACHTA D'EAGRÚ, A STIÚRADH AGUS D'FHORBAIRT, DO DHÉANAMH SOCRUITHE CHUN TIONSCAIL NUA AGUS SCÉIMEANNA SOMHAOINEACHA FOSTAÍOCHTA A THIONSCNAMH SA GHAELTACHT, DO BHUNÚ BOIRD DÁ nGAIRMFEAR GAELTARRA ÉIREANN, DO MHÍNIÚ A CHUMHACHT AGUS A DHUALGAS, D'AISTRIÚ NA dTIONSCAL TUAITHE SIN CHUN AN BHOIRD SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE ÁIRITHE EILE A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.

[18 Nollaig, 1957.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—