Defence Act, 1954

TENTH SCHEDULE.

Form of Oath or Declaration to be taken or made by Men Enlisting in the Reserve Defence Force under section 55.

Section 58 (3).

PART I.

Mionnaímse (nó dearbhaímse), ___________, go solamanta go mbead dílis d'Eirinn agus tairiseach don Bhunreacht agus, faid a bhead im fhear de na hOglaigh Cúltaca, go gcomhlíonfad gach ordú dleathach a bhéarfas m'oifigigh uachtaracha dhom agus nach gceanglód le haon chumann rúnda ar bith ná nach mbead im chomhalta den chéanna ná nach dtaobhód leis an gcéanna.

PART II.

I, ____________, do solemnly swear (or declare) that I will be faithful to Ireland and loyal to the Constitution and that while I am a man of the Reserve Defence Force I will obey all lawful orders issued to me by my superior officers and will not join or be a member of or subscribe to any secret society whatsoever.