Second Amendment of the Constitution Act, 1941.

SCHEDULE.

Particulars of Amendments.

Ref. No.

Article amended

Nature of amendment of the Irish text

Nature of amendment of the English text

1

Article 11

The deletion of the word “fagháltas” and the insertion, in its place, of the word “cíos”.

No corresponding amendment.

2

Article 12

In sub-section 3° of section 3, the deletion of the words “nó má éagann, nó má éirgheann as, nó má ghabhann míthreoir bhuan é agus go suidhfear sin mar adubhradh” and the insertion in their place of the words and brackets “nó má thárluigheann dó (roimh é do dhul i gcúram a oifige nó dá éis sin) é d'éag nó é d'éirghe as nó míthreoir bhuan ar n-a suidheamh mar adubhradh dá ghabháil”.

In sub-section 3° of section 3, the insertion of the words and brackets “(whether occurring before or after he enters upon his office)” immediately after the words “as aforesaid”.

3

Article 13

In sub-section 1° of section 7, the deletion of the word “chun” and the insertion in its place of the words “fá bhrágh-aid Tighthe” and, in sub-section 2° of the said section 7, the deletion of the word “teachtair-eacht” and the insertion, in its place, of the word “aitheasc”.

No corresponding amendment.

4

Article 14

The deletion of the words “leis an mBunreacht so” where they occur in section 1, in section 4, and in sub-section 1° of section 5, and the insertion in each case of the words “leis an mBunreacht so nó fé” in the place of the said deleted words; and the deletion of the words “do réir an Bhunreachta so” in sub-section 2° of section 5 and the insertion in their place of the words “do réir an Bhunreachta so nó fé”.

The deletion of the words “by this Constitution” where they occur in section 1, in section 4, in sub-section 1° of section 5, and in sub-section 2° of section 5, and the insertion in each case of the words “by or under this Constitution” in the place of the said deleted words.

5

Article 15

In section 15, the deletion of the words “fairis sin taisteal i n-aisce agus cibé áiseanna eile a bhaineas le n-a ndualgasaibh, mar”, and the insertion, in their place, of the words “chun go ndeonfaí dhóibh, maidir le n-a ndualgasaibh, saoráid chun taisteal i n-aisce agus cibé saoráid eile a”.

No corresponding amendment.

6

Artice 18

In section 3, the deletion of the words “is é an Taoiseach a ainmneochas iad le réamh-chead uatha féin”, and the insertion in their place of the words “ainmneochar iad le réamh-chead uatha féin ag an Taoiseach a ceapfar ar Dháil Éireann d'aithtionól i ndiaidh an lánscoir ar Dháil Éireann is siocair leis na comhaltaí sin d'ainmniú”.

In section 3, the deletion of the words “nominated by the Taoiseach with their prior consent”, and the insertion in their place of the words “nominated, with their prior consent, by the Taoiseach who is appointed next after the re-assembly of Dáil Eireann following the dissolution thereof which occasions the nomination of the said members”.

7

Article 18

In paragraph iii of section 4, the deletion of the words “Toghfaidh an toghlucht a luaidhtear annso i n-ar ndiaidh”, and the insertion, in their place, of the word “Toghfar”.

No corresponding amendment.

8

Article 20

In sub-section 2° of section 2, the deletion of the words “é bhreathnú mar breathnóchaí Bille a tionnscnóchaí i nDáil Éireann”, and the insertion, in their place, of the words “a mheas é bheith ina Bhille a tionnscnadh i nDáil Éireann”.

No corresponding amendment.

9

Article 24

The deletion of section 2 and the insertion in its place of a new section as follows, that is to say:—

The deletion of section 2 and the insertion in its place of a new section as follows, that is to say:—

“2. Bille ar bith a ndearnadh an tréimhse chun a bhreathnuighthe ag Seanad Éireann do ghiorrú fán Airteagal so, má thárluigheann,

“2. Where a Bill, the time for the consideration of which by Seanad Eireann has been abridged under this Article,

(a) i gcás Bille nach Bille Airgid, go ndiúltuigheann Seanad Éireann dó nó go ritheann Seanad Éireann é maille le leasuighthibh dá ndiúltuigheann Dáil Éireann nó ná déanann Seanad Éireann é rith ná diúltadh dhó, nó,

(a) is, in the case of a Bill which is not a Money Bill, rejected by Seanad Eireann or passed by Seanad Eireann with amendments to which Dáil Eireann does not agree or neither passed nor rejected by Seanad Eireann, or

(b) i gcás Bille Airgid, go gcuireann Seanad Éireann ar ais go Dáil Éireann é maille le moltaibh ná glacann Dáil Éireann leo nó ná déanann Seanad Éireann é chur ar ais go Dáil Éireann,

(b) is, in the case of a Money Bill, either returned by Seanad Eireann to Dáil Eireann with recommendations which Dáil Eireann does not accept or is not returned by Seanad Eireann to Dáil Eireann,

taobh istigh den tréimhse a luaidhtear insan rún, ní foláir a mheas gur ritheadh an Bille ag dhá Thigh an Oireachtais i gcionn na tréimhse sin.”

within the period specified in the resolution, the Bill shall be deemed to have been passed by both Houses of the Oireachtas at the expiration of that period.”

10

Article 25

In sub-section 1° of section 2, the deletion of the word “cúig” and the insertion in its place of the words “an cúigmheadh”, and the deletion of the word “seacht” and the insertion in its place of the words “an seachtmhadh”; in sub-section 2° of section 2, the deletion of the word “cúig” and the insertion in its place of the words “an cúigmheadh”.

In sub-section 1° of section 2, the deletion of the word “five” and the insertion in its place of the words “the fifth”, and the deletion of the words “seven days” and the insertion in their place of the words “the seventh day”; in sub-section 2° of section 2, the deletion of the words “five days” and the insertion in their place of the words “the fifth day”.

11

Article 25

The deletion of section 4 and the insertion in its place of a new section as follows, that is to say:—

The deletion of section 4 and the insertion in its place of a new section as follows, that is to say:—

“4. 1° Déanann dligheadh de gach Bille an lá a chuireann an tUachtarán a lámh leis fán mBunreacht so agus is dligheadh é an lá sin agus ón lá sin amach agus, muna léir a mhalairt d'intinn ina thaobh, is é an lá sin a thigeann sé i ngníomh.

“4. 1° Every Bill shall become and be law as on and from the day on which it is signed by the President under this Constitution, and shall, unless the contrary intention appears, come into operation on that day.

“2° Gach Bille a gcuireann an tUachtarán a lámh leis fán mBunreacht so ní foláir dó é fhógairt ina dhligheadh le fógra insan Iris Oifigiúil, fá ordú uaidh, dá rádh go bhfuil an Bille ina dhligheadh.

“2° Every Bill signed by the President under this Constitution shall be promulgated by him as a law by the publication by his direction of a notice in the Iris Oifigiúil stating that the Bill has become law.

“3° Isé téacs de Bhille a gcuirfidh an tUachtarán a lámh leis ná an téacs do ritheadh nó a meastar do ritheadh ag dhá Thigh an Oireachtais agus, má rithtear Bille nó má meastar é bheith rithte amhlaidh insan dá theangain oifigeamhla, cuirfidh an tUachtarán a lámh le téacs Gaedhilge agus le téacs Sacs-Bhéarla an Bhille.

“3° Every Bill shall be signed by the President in the text in which it was passed or deemed to have been passed by both Houses of the Oireachtas, and if a Bill is so passed or deemed to have been passed in both the official languages, the President shall sign the text of the Bill in each of those languages.

“4° I gcás an tUach-tarán do chur a láimhe le téacs Bhille i dteangain de na teangthacha oifigeamhla agus insan tean-gain sin amháin, ní f oláir tionntódh oifigeamhail do chur amach insan teangain oifigeamhail eile.

“4° Where the President signs the text of a Bill in one only of the official languages, an official translation shall be issued in the other official language.

“5° Chomh luath agus is féidir é tar éis Bille do shighniú agus é fhógairt ina dhligheadh, ní foláir an téacs den dligheadh sin le n-a mbeidh lámh an Uachtaráin nó, i gcás lámh an Uachtaráin do bheith le téacs Gaedhilge agus le téacs Sacs-Bhéarla an dlighidh sin, an dá théacs sighnighthe sin do chur isteach ina iris nó ina n-iris i n-oifig Iriseoir na Cúirte Uach-taraighe, agus is fiadh-naise dho-chlaoidhte ar fhoráiltibh an dlighidh sin an téacs a cuirfear isteach ina iris, nó an dá théacs a cuirfear isteach ina n-iris, amhlaidh.

“5° As soon as may be after the signature and promulgation of a Bill as a law, the text of such law which was signed by the President or, where the President has signed the text of such law in each of the official languages, both the signed texts shall be enrolled for record in the office of the Registrar of the Supreme Court, and the text, or both the texts, so enrolled shall be conclusive evidence of the provisions of such law.

“6° I gcás téacs Gaedhilge agus téacs Sacs-Bhéarla de dhligheadh do chur isteach ina n-iris fán alt so agus gan an dá théacs sin do bheith do réir a chéile, is ag an téacs Gaedhilge a bheidh an forlámhas.”

“6° In case of conflict between the texts of a law enrolled under this section in both the official languages, the text in the national language shall prevail.”

12

Article 25

The addition of a new section (at the end of the Article) as follows, that is to say:—

The addition of a new section (at the end of the Article) as follows, that is to say:—

“5. 1° Is dleaghthach don Taoiseach a thabh-airt, ó am go ham fá mar a chífear dó gábhadh do bheith leis, go ndéanfar téacs (insan Ghaedhilg agus insan Sacs-Bhéarla) den Bhunreacht so, mar a bheidh i bhfeidhm an tráth sin agus ina mbeidh na leasuighthe uile bheidh déanta air go dti sin, d'ullmhú fá n-a threorú.

“5. 1° It shall be lawful for the Taoiseach, from time to time as occasion appears to him to require, to cause to be prepared under his supervision a text (in both the official languages) of this Constitution as then in force embodying all amendments theretofore made therein.

“2° Gach téacs a hull-amhóchar amhlaidh ní foláir don Uachtarán a lámh do chur le cóib de ar bheith fíoruighthe dhi le sighnighthe an Taoisigh agus an Phrímh-Bhreithimh, agus ní foláir an chóib sin do chur isteach ina hiris i n-oifig Iriseoir na Cuirte Uachtaraighe.

“2° A copy of every text so prepared, when authenticated by the signatures of the Taoiseach and the Chief Justice, shall be signed by the President and shall be enrolled for record in the office of the Registrar of the Supreme Court.

“3° An chóib a bheidh sighnighthe agus curtha isteach ina hiris amhlaidh agus gurb í an téacs is deireannaighe, ar n-a ullmhú amhlaidh, i n-alt na huaire í, beidh sí, ar bheith curtha isteach ina hiris di amhlaidh, ina fiadhnaise dhochlaoidhte ar an mBunreacht so mar a bheidh ar dháta an chóib sin do chur isteach ina hiris amhlaidh agus, chuige sin, gabhfa si ionad na dtéacsanna uile den Bhunreacht so a mbeidh cóibeanna dhíobh curtha isteach ina n-iris amhlaidh roimhe sin.

“3° The copy so signed and enrolled which is for the time being the latest text so prepared shall, upon such enrolment, be conclusive evidence of this Constitution as at the date of such enrolment and shall for that purpose supersede all texts of this Constitution of which copies were previously so enrolled.

“4° I gcás gan na téacsanna d'aon chóib áirithe den Bhunreacht so a bheidh curtha isteach ina hiris fán alt so do bheith do réir a chéile, is ag an téacs Gaedhilge a bheidh an forlámhas.”

“4° In case of conflict between the texts of any copy of this Constitution enrolled under this section, the text in the national language shall prevail.”

13

Article 26

In sub-section 2° of section 1, the deletion of the word “cheithre” and the insertion in its place of the words “an seachtmhadh”.

In sub-section 2° of section 1, the deletion of the words “four days” and the insertion in their place of the words “the seventh day”.

14

Article 26

In sub-section 2° of section 1, the deletion of the words “a rithtear an Bille nó a meastar a ritheadh é ag dhá Thigh an Oireachtais” and the insertion in their place of the words “a thairgeann an Taoiseach an Bille don Uachtarán chun a lámh do chur leis”.

In sub-section 2° of section 1, the deletion of the words “passed or deemed to have been passed by both Houses of the Oireachtas” and the insertion in their place of the words “presented by the Taoiseach to the President for his signature”.

15

Article 26

The addition at the end of sub-section 2° of section 2 of the words “agus isé chráolfas an bhreith sin ná an duine sin de na breith-eamhnaibh sin a cheap-faidh an Chúirt chuige sin, agus ní cead tuairim ar bith eile, ag aontú nó ag easaontú leis an mbreith sin, do chraoladh ná ní cead a nochtadh tuairim ar bith eile den tsórt sin do bheith ann”.

The addition at the end of sub-section 2° of section 2 of the words “and shall be pronounced by such one of those judges as the Court shall direct, and no other opinion, whether assenting or dissenting, shall be pronounced nor shall the existence of any such other opinion be disclosed”.

16

Article 26

In section 3, the insertion, immediately before sub-section 2° thereof, of a new sub-section as follows, that is to say:—

In section 3, the insertion, immediately before sub-section 2° thereof, of a new sub-section as follows, that is to say:—

“2° I gcás athchuinghe do bheith curtha chun an Uachtaráin fá Airteagal 27 den Bhunreacht so i dtaobh Bilie le n-a mbaineann an tAirteagal sin, ní foláir an tAirteagal sin do chóimhlíonadh.”

“2° If, in the case of a Bill to which Article 27 of this Constitution applies, a petition has been addressed to the President under that Article, that Article shall be complied with.”

And the alteration of the number of sub-section 2° of section 3 from “2°” to “3°”.

And the alteration of the number of sub-section 2° of section 3 from “2°” to “3°”.

17

Article 27

The insertion, immediately before section 2, of a new section as follows, that is to say:—

The insertion, immediately before section 2, of a new section as follows, that is to say:—

“2. Ní foláir gach athchuinghe den tsórt sin do bheith i scríbhinn agus í bheith fá láimh an lucht athchuinghe agus ní foláir a sighnighthe sin do bheith fíoruighthe ar an modh a horduighthear le dligheadh.”

“2. Every such petition shall be in writing and shall be signed by the petitioners whose signatures shall be verified in the manner prescribed by law.”

And in section 2, the deletion of the words “gach athchuinghe den tsort sin do bheith i scríbhinn fá láimh an lucht athchuinghe, agus léar-thuairisc do bheith innti” and the insertion in their place of the words “léar-thuairisc do bheith i ngach athchuinghe den tsórt sin”.

And in section 2, the deletion of the words “shall be in writing signed by the petitioners,”.

And the alteration of the numbers of sections 2, 3, 4 and 5 respectively from those numbers to “3,” “4,” “5” and “6” respectively.

And the alteration of the numbers of sections 2, 3, 4 and 5 respectively from those numbers to “3,” “4,” “5” and “6” respectively.

18

Article 27

The numbering of section 3 as sub-section 1° of that section, and the addition to the said section 3 of a new sub-section as follows, that is to say:—

The numbering of section 3 as sub-section 1° of that section, and the addition to the said section 3 of a new sub-section as follows, that is to say:—

“2° I gcás an Bille nó aon fhoráileamh de do chur fá bhreith na Cúirte Uachtaraighe fá Airteagal 26 den Bhunreacht so, ní bheidh ar an Uachtarán an athchuinghe do bhreathnú muna ndéanaidh ná go dtí go ndéanfaidh an Chúirt Uachtarach, de dhruim an churtha fá bhreith sin, breith do chraoladh dá dhearbhú gan an Bille sin nó an foráileamh sin de do bheith i n-aghaidh an Bhunreachta so ná i n-aghaidh aon fhoráilte dhe agus, i gcás an Chuírt Uachtarach do chraoladh breithe dá dhearbhú sin, ní bheidh ar an Uachtarán a bhreith ar an athchuinghe do chraoladh go ceann sé lá tar éis an lae a craolfar breith na Cúirte Uachtaraighe ag dearbhú mar adubhradh.”

“2° If the Bill or any provision thereof is or has been referred to the Supreme Court under Article 26 of this Constitution, it shall not be obligatory on the President to consider the petition unless or until the Supreme Court has pronounced a decision on such reference to the effect that the said Bill or the said provision thereof is not repugnant to this Constitution or to any provision thereof, and, if a decision to that effect is pronounced by the Supreme Court, it shall not be obligatory on the President to pronounce his decision on the petition before the expiration of six days after the day on which the decision of the Supreme Court to the effect aforesaid is pronounced.”

19

Article 27

In sub-section 2° of section 4, the deletion of the words “Gach Bille dá shórt sin a glactar” and the insertion in their place of the words “Cibé uair a déantar togra bhíonn i mBille is siocair d'ath-chuinghe fán Airteagal so do ghlacadh”, and the deletion of the word “é” where it firstly occurs in the said sub-section and the insertion in its place of the words “an Bille sin do”.

In sub-section 2° of section 4, the deletion of the words “Every such Bill which” and the insertion in their place of the words “Whenever a proposal contained in a Bill the subject of a petition under this Article”, and the insertion, immediately after the word “section,” of the words “, such Bill”

20

Article 28

The insertion in sub-section 3° of section 3, immediately before the words “do bhun aon dlighidh” of the words “in aimsir chogaidh nó ceannairce fá arm”.

The insertion, in sub-section 3° of section 3, immediately before the words “in pursuance of any such law,” of the words “in time of war or armed rebellion”.

21

Article 28

The insertion, at the end of and as part of sub-section 3° of section 3, of the words “Insan bhfo-alt so, foluigheann ‘aimsir chogaidh’ tráth a bheidh coinbhliocht fá arm ar siubhal ná beidh an Stát páirteach ann ach go mbeidh beartuighthe ag gach Tigh den Oireachtas ina thaobh le rún go bhfuil ann, de dheascaibh an choinbhliochta sin fá arm, staid phráinne náisiúnta dhéanann deifir do bhonn beatha an Stáit”.

No corresponding amendment.

22

Article 28

The addition at the end of sub-section 3° of section 3, immediately after the the words inserted in that sub-section by Amendment No. 21 in this Schedule, of the words “agus f oluigheann ‘aimsir chogaidh nó ceannairce fá arm’ an tréimhse aimsire sin a bheidh idir an tráth a cuirfear deireadh he haon chogaidh, nó le haon chombhiiocht fá arm den tsórt sin réamh-ráidhte, nó le ceannairc fá arm agus an tráth a bheartóchaidh gach Tigh den Oireachtas le rún nach ann a thuilleadh don staid phráinne náisiúnta arbh é an cogadh sin, nó an coinbhliocht sin fá arm, nó an cheannairc sin fá arm fá ndeár é”.

The addition at the end of sub-section 3° of section 3, after the words inserted by the First Amendment of the Constitution, of the words “and ‘time of war or armed rebellion’ includes such time after the termination of any war, or of any such armed conflict as aforesaid, or of an armed rebellion, as may elapse until each of the Houses of the Oireachtas shall have resolved that the national emergency occasioned by such war, armed conflict, or armed rebellion has ceased to exist”.

23

Article 34

The deletion of section 1 and the insertion in its place of a new section as follows, that is to say:—

The deletion of section 1 and the insertion in its place of a new section as follows, that is to say:—

“1. Is i gcúirteannaibh a bunuighthear le dligheadh agus ag breitheamhnaibh a ceaptar ar an modh atá leagtha amach sa Bhunreacht so a riarfar ceart, agus is go poiblidhe a déanfar sin ach amháin insna cásannaibh speisialta teoranta sin a hordóchar le dligheadh.”

“1. Justice shall be administered in courts established by law by judges appointed in the manner provided by this Constitution, and, save in such special and limited cases as may be prescribed by law, shall be administered in public.”

24

Article 34

In section 3, the deletion of sub-section 2° and the insertion in its place of two new sub-sections as follows, that is to say:—

In section 3 the deletion of sub-section 2° and the insertion in its place of two new sub-sections as follows, that is to say:—

“2° Taobh amuigh de chás dá socruighthear a mhalairt leis an Airteagal so, beidh dlighinse ag an Árd-Chúirt maidir leis an gceist sin bail do bheith nó gan a bheith ar aon dligheadh áirithe ag féachaint d'fhoráiltibh an Bhunreachta so, agus ní cead aon cheist den tsórt sin do tharraing anuas (trí phléideáil ná argóint ná eile) i gCúirt ar bith, ar n-a bunú fán Airteagal so nó fá aon Airteagal eile den Bhunreacht so, seachas an Árd-Chúirt nó an Chúirt Uachtarach.

“2° Save as otherwise provided by this Article, the jurisdiction of the High Court shall extend to the question of the validity of any law having regard to the provisions of this Constitution, and no such question shall be raised (whether by pleading, argument or otherwise) in any Court established under this or any other Article of this Constitution other than the High Court or the Supreme Court.

“3° Ní bheidh dlighinse ag Cúirt ar bith chun bailidheacht dhlighidh nó fhoráilte ar bith de dhligheadh do chur i n-amhras is dligheadh a ndearna an tUachtarán ah Eille le n-a aghaidh do chur fá bhreith na Cúirte Uachtaraighe fá Airteagal 26 den Bhunreacht so, ná chun bailidheacht fhoráilte de dhligheadh do chur i n-amhras má rinne an tUachtarán an foráileamh cóimh-réire insan Bhille le haghaidh an dlighidh sin do chur fá bhreith na Cúirte Uachtaraighe fán Airteagal sin 26.”

“3° No Court whatever shall have jurisdiction to question the validity of a law, or any provision of a law, the Bill for which shall have been referred to the Supreme Court by the President under Article 26 of this Constitution, or to question the validity of a provision of a law where the corresponding provision in the Bill for such law shall have been referred to the Supreme Court by the President under the said Article 26.”

And the alteration of the number of sub-section 3° of section 3 from “3°” to “4°”.

And the alteration of the number of sub-section 3° of section 3 from “3°” to “4°”.

25

Article 34

In section 4, the insertion, immediately before sub-section 5° thereof, of a new sub-section as follows, that is to say:—

In section 4, the insertion, immediately before sub-section 5° thereof, of a new sub-section as follows, that is to say:—

“5° Isé chraolfas breith na Cúirte Uachtaraighe ar cheist i dtaobh bail do bheith nó gan a bheith ar dhiigheadh ag féachaint d'fhoráiltibh an Bhun-reachta so ná an duine sin de bhreitheamhnaibh na Cúirte sin a cheap-faidh an Chúirt sin chuige sin, agus ní cead tuairim ar bith eile ar an gceist sin, ag aontú nó ag eas-aontú leis an mbreith sin, do chraoladh ná ní cead a nochtadh tuairim ar bith eile den tsórt sin do bheith ann.”

“5° The decision of the Supreme Court on a question as to the validity of a law having regard to the provisions of this Constitution shall be pronounced by such one of the judges of that Court as that Court shall direct, and no other opinion on such question, whether assenting or dissenting, shall be pronounced, nor shall the existence of any such other opinion be disclosed.”

And the alteration of the number of sub-section 5° of section 4 from “5°” to “6°”.

And the alteration of the number of sub-section 5° of section 4 from “5°” to “6°”.

26

Article 34

In sub-section 2° of section 5, the deletion of the words “is neasa sin-searacht dó a bheas ar fagháil de bhreitheamhnaibh na Cúirte Uachtaraighe a dhéanfaidh”, and the insertion in their place of the words “den Chúirt Uachtaraigh is sinsear-aighe dá mbeidh ar fagháil a dhéanfaidh gach breith-eamh eile den Chúirt Uachtaraigh agus”.

No corresponding amendment.

27

Article 40

In section 4, the deletion of sub-section 2° and the insertion in its place of four new sub-sections as follows, that is to say:—

In section 4, the deletion of sub-section 2° and the insertion in its place of four new sub-sections as follows, that is to say:—

“2° Nuair dhéanann duine ar bith gearán, nó a déantar gearán tar ceann duine ar bith, leis an Árd-Chúirt nó le breitheamh ar bith dhi dá rádh go bhfuil an duine sin dá choinneáil ina bhráighe go haindleaghthach, ní foláir don Árd-Chúirt agus d'aon bhreitheamh agus do gach breitheamh di chun a ndéanfar an gearán sin íiosrú do dhéanamh láithreach i dtaobh an ghearáin sin, agus féadfaidh a ordu do neach coinnigh-the an duine sin ina bhráighe an duine sin do thabhairt ina phearsain i láthair na hÁrd-Chúirte lá a ainmnighthear agus a dheimhniú i scríbhinn cad is forais dá bhraigh-deanas, agus ní foláir don Árd-Chúirt, nuair do bheirtear an duine sin ina phearsain i láthair na Cúirte sin agus tar éis caoi do thabhairt do neach a choinnighthe ina bhráighe ar a chruthú gur braighdeanas cóir an braighdeanas, a ordú an duine sin do scaoileadh as an mbraighdeanas sin muna deimhin leis an gCúirt sin gur do réir an dlighidh atáthar dá choinneáil.

“2° Upon complaint being made by or on behalf of any person to the High Court or any judge thereof alleging that such person is being unlawfully detained, the High Court and any and every judge thereof to whom such complaint is made shall forthwith enquire into the said complaint and may order the person in whose custody such person is detained to produce the body of such person before the High Court on a named day and to certify in writing the grounds of his detention, and the High Court shall, upon the body of such person being produced before that Court and after giving the person in whose custody he is detained an opportunity of justifying the detention, order the release of such person from such detention unless satisfied that he is being detained in accordance with the law.

“3° I gcás duine adeir-tear do bheith dá choinn-neáil ina bhráighe go haindleaghthach do thabhairt ina phearsain i láthair na hÁrd-Chúirte de bhun orduighthe chuige sin ar n-a dhéanamh fán alt so agus gur deimhin leis an gCúirt sin an duine sin do bheith dá choinneáil ina bhráighe do réir dlighidh áirithe ach an dligheadh sin do bheith neambailidhe ag f éachaint d'fhoráiltibh an Bhun-reachta so, ní foláir don Árd-Chúirt an cheist sin bail do bheith nó gan a bheith ar an dligheadh sin do chur fá bhreith na Cúirte Uachtaraighe i bhfuirm cháis ríomhtha agus féadfaidh, le linn an cheist sin do chur fá bhreith amhlaidh nó tráth ar bith ina dhiaidh sin, leigean don duine sin a shaoirse do bheith aige, fá réir na mbannai agus na gcoingheallacha sin a cheapfaidh an Árd-Chúirt, go dtí go dtiubh-raidh an Chúirt Uachtar-ach breith ar an gceist a cuirfear fá n-a breith amhlaidh.

“3° Where the body of a person alleged to be unlawfully detained is produced before the High Court in pursuance of an order in that behalf made under this section and that Court is satisfied that such person is being detained in accordance with a law but that such law is invalid having regard to the provisions of this Constitution, the High Court shall refer the question of the validity of such law to the Supreme Court by way of case stated and may, at the time of such reference or at any time thereafter, allow the said person to be at liberty on such bail and subject to such conditions as the High Court shall fix until the Supreme Court has determined the question so referred to it.

“4° Is triúr breith-eamhan is Árd-Chúirt i n-aon chás áirithe, ina ndéantar duine adeirtear do bheith á choinneáil ina bhráighe go hain-dleaghthach do thabh-airt ina phearsain i lath-air na hÁrd-Chúirte de bhun orduighthe chuige sin ar n-a dhéanamh fán alt so, má dhéanann Uach-tarán na hÁrd-Chúirte nó, muna mbeidh seisean ar fagháil, an breitheamh is sinsearaighe den Chúirt sin dá mbeidh ar fagháil a ordú, i dtaobh an cháis sin, an líon sin do bheith inti agus is breitheamh amháin is Árd-Chúirt i ngach cás eile den tsórt sin.

“4° The High Court before which the body of a person alleged to be unlawfully detained is to be produced in pursuance of an order in that behalf made under this section shall, if the President of the High Court or, if he is not available, the senior judge of that Court who is available so directs in respect of any particular case, consist of three judges and shall, in every other case, consist of one judge only.

“5° I gcás an Árd-Chúirt nó breitheamh di do dhéanamh orduighthe fán alt so dá ordú duine fá bhreith bháis do thabh-airt i láthair ina phearsain, ní foláir don Árd-Chúirt nó don bhreith-eamh sin di a ordu freisin feidhmiú na breithe báis sin do mhoilliu go dti go dtiubharfar an duine sin ina phearsain i láthair na hÁrd-Chúirte agus go gcinnfear an dleaghthach an duine sin do choinneáil ina bhráiglie nó nach dleaghthach agus má cinntear, tar éis an fheidhmighthe sin do mhoilliú, gur dleaghthach an duine sin do choinneáil ina bhráighe, ceapfaidh an Árd-Chúirt lá chun an bhreith bháis sin d'fheidhmiú agus beidh éifeacht ag an mbreith bháis sin fá réir an lá ceapfar amhlaidh do chur i n-ionad an lae socruigheadh i dtosach chun an bhreith bháis sin d'fheidh-miú.”

“5° Where an order is made under this section by the High Court or a judge thereof for the production of the body of a person who is under sentence of death, the High Court or such judge thereof shall further order that the execution of the said sentence of death shall be deferredl untill after the body of such person has been produced before the High Court and the lawfulness of his detention has been determined and if, after such deferment, the detention of such person is determined to be lawful, the High Court shall appoint a day for the execution of the said sentence of death and that sentence shall have effect with the substitution of the day so appointed for the day originally fixed for the execution thereof.”

And the alteration of the number of sub-section 3° of section 4 from “3°” to “6°”.

And the alteration of the number of sub-section 3° of section 4 from “3°” to “6°”.

28

Article 47

In section 2, the deletion of the words “Gach Bille agus” where they occur at the beginning of sub-section 1° and also where they occur at the beginning of sub-section 2°.

In section 2, the deletion of the words “Every Bill and” where they occur at the beginning of sub-section 1° and also where they occur at the beginning of sub-section 2°.

29

Article 56

In section 5, the deletion of the words “do théar-maíbh oifige, do choin-gheallachaibh oifige, do thuarastal, ná do shealbh-achas oifige” and the insertion in their place of the words “do théarmaíbh agus coingheallachaibh seirbhíse, ná do shealbh-achas oifige, ná do thuarastal”.

In section 5, the deletion of the words “terms, conditions, remuneration or tenure” and the insertion in their place of the words “terms and conditions of service, or the tenure of office or the remuneration”.

30

Article 56

The numbering of section 5 as sub-section 1° of that section and the addition to the said section 5 of a new sub-section as follows, that is to say:—

The numbering of section 5 as sub-section 1° of that section, and the addition to the said section 5 of a new sub-section as follows, that is to say:—

“2° Ní oibreochaidh aon ní atá insan Airteagal so chun aon reachtaidheacht ar bith atá achtuighthe nó a hachtóchar ina dhiaidh seo do chur ó bhail ná do shrianadh is reachtaidheacht a bhaineas nó a bhainfeas le gach ní nó le haon ní nó nithe, nó dhéanas nó a dhéanfas dochar nó deifir do gach ní nó d'aon ní nó nithe, dá bhfuil insan bhfo-alt deiridh sin roimhe seo.”

2° Nothing in this Article shall operate to invalidate or restrict any legislation whatsoever which has been enacted or may be enacted hereafter applying to or prejudicing or affecting all or any of the matters contained in the next preceding sub-section.”