Hide Nav Show Nav

Bunreacht na hÉireann | Constitution of Ireland

Bunreacht na hÉireann

Eolas tábhachtach d'úsáideoirí

Is ionann téacs an Bhunreachta mar atá foilsithe ar eISB, an téacs réamhráiteach agus liosta na nAchtanna leasúcháin san áireamh, agus an téacs atá san eagrán clóite is déanaí d'eagrán móréilimh an Bhunreachta.

 

Níl na leasuithe a dhéantar leis an Acht um an Aonú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Leanaí) 2012, a shínigh an tUachtarán ar an 28 Aibreán 2015, curtha san áireamh sa téacs seo fós.

 

Tá toradh an reifrinn maidir leis an mBille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta) 2015 ina ábhar agóid dhlíthiúil faoi láthair.

 

 

Constitution of Ireland

Important note for users

The text of the Constitution published on the eISB, including the introductory text and the list of amending Acts, reflects the most recently printed version of the popular edition.

 

The amendments effected by the Thirty-First Amendment of the Constitution (Children) Act 2012, which was signed by the President on the 28th April 2015, have not yet been incorporated into this text.

 

The result of the referendum on the Thirty-Fourth Amendment of the Constitution (Marriage Equality) Bill 2015 is currently the subject of a legal challenge.